V roce 2019 – finanční podpora Královédvorského kraje.

Dotační prostředky z Královéhradeckého kraje nám umožnili i letos v roce 2019 uskutečnit všechny plánované akce i organizaci pravidelné činnosti, dále pořádat kulturní i společenské akce a sportovní aktivity pro členy spravované naším Okresním sdružením v Rychnově nad Kněžnou.  Umožnili pravidelné scházení vedení  tj. Výkonného výboru Okresního sdružení v Rychnově nad Kněžnou. V současné době máme  cca 5 900 členů.
Uspořádali jsme opět akci, která má celostátní organizaci tj, že postupují vítězové do vyšších kol tj. Požární ochrana očima dětí a mládeže, která je zaměřená dle názvu na děti a mládež, která nemusí být organizovaná u hasičů, ale jedná se i o školy a zájmové kluby.
Dotace nám pomáhá naplňovat stanovy SH ČMS. Dále  nám pomáhá zajištění činnosti Okresního sdružení, zajištění úředních hodin v kanceláři a našemu pracovníkovi umožňuje spravovat rozsáhlou evidenci členů.
Systematická výchova mládeže napomáhá k zapojení mladých členů do systému požární ochrany i jako možné budoucí členy jednotek požární ochrany.
Mezi hlavní priority projektu patří zajištění a podpora činnosti sborů v rámci okresu Rychnov nad Kněžnou a tato priorita se díky finanční  podpoře Královéhradeckého kraje  podařila naplnit.
Příspěvek Královédvorského kraje nám  pomohla dofinancovat i  údržbu služebního vozidla, které je nutné pro rozsáhlou činnost v rámci okresu. Nemalou měrou přispěli finanční prostředky k chodu kanceláře ostatního materiálu nutného k našemu provozu.

Děkujeme.