Na našem okrese působilo v závěru roku 2022 1023 mladých hasičů a dorostenců. 

Družstva mladých hasičů jsou registrována ve 33 sborech. 

V současné době máme v okrese 4 garanty vzdělávání, 73 vedoucí s kvalifikací II. stupně 30 s kvalifikací III. stupně a 18 bez kvalifikace.

Všichni kdo se mládeži věnují, to dělají pro dobrý pocit a vědomí smysluplnosti této činnosti, bez ohledu na čas, který by mohli využít sami pro sebe. O to větší jim všem patří poděkování.