Kontrolní a revizní rada

Složení okresní kontrolní a revizní rady
Jméno
Sbor
Telefon
Josef Klouček (vedoucí rady)
 SDH Olešnice v Orlických horách
603 441 250
Ing. Jan Brandejs
SDH Roveň
Josef Marek
 SDH Přepychy