Dokumenty a formuláře

HLÁŠENÍ  O ČINNOSTI ZA ROK 2021
INFORMACE K VALNÝM HROMADÁM 2020-2021
PŘIHLÁŠKY ČLENSTVÍ K SH ČMS
REGISTRAČNÍ LISTY
ZMĚNA STAROSTY SDH(REJSTŘÍK)
PŘEHLED MAJETKU
STANOVY A SMĚRNICE SH ČMS
VYZNAMENÁNÍ, STUŽKY
VÝPIS Z EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ
CIVILNÍ OCHRANA

HLÁŠENÍ  O ČINNOSTI ZA ROK 2022 Náhled Stažení
Hlášení o činnosti za rok 2022 NOVÉ Náhled
Komentář k hlášení o činnosti  2022 NOVÉ
INFORMACE K VALNÝM HROMADÁM 2022-23 Náhled Stažení
INFORMACE
Zabezpečení valných hromad, sborů, okrsků…..
Zpráva o valné hromadě sboru
K volbám  statutárního orgánu SDH a okrsků
Příručka funkcionáře
PŘIHLÁŠKY ČLENSTVÍ K SH ČMS – od května 2018
Přihláška  členové do 18 let MLADÍ HASIČI
Přihláška členové nad 18 let
REGISTRAČNÍ LISTY
Registrační list kolektivu MH
Registrační list sportovních oddílů
ZMĚNA STAROSTY SDH
(REJSTŘÍK) – odevzdat v kanceláři OSH
Souhlas se zápisem (1x, ale ověřený podpis)
Výpis z usnesení VH  (1x)
Příloha k registračnímu listu (odevzdat 3x)
ZRUŠENÍ SDH – protokol
PŘEHLED MAJETKU – ZÁVĚRKA
(odevzdat každý rok po uzavření účetnictví)
Jednoduché účetnictví
Podvojné účetnictví
STANOVY A SMĚRNICE SH ČMS
SMĚRNICE (GDPR)
STANOVY SH ČMS – ÚČINNÉ  OD 9.7.2021 platné
ORGANIZAČNÍ ŘÁD   ke stažení
RUKOVĚŤ FUNKCIONÁŘE
ZAMĚŘENÍ SH ČMS NA ROK 2011
VOLEBNÍ ŘÁD SH ČMS
STATUT ODBORNÝCH RAD
STEJNOKROJOVÝ PŘEDPIS SH ČMS
Dodatek ke stejnokrojovému předpisu
Stejnokrojový předpis – prezentace
VYZNAMENÁNÍ, STUŽKY
STATUT VYZNAMENÁNÍ
PREZENTACE – VYZNAMENÁNÍ
FORMULÁŘ NA OCENĚNÍ – věrnostní medaile, stužky
FORMULÁŘ NA OCENĚNÍ – vyznamenání
VÝPIS Z EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ
VZOR ŽÁDOSTI
(poslat na adresu:  Městskému soudu v Praze (Slezská 9, 120 00 Praha 2 – Vinohrady)
CIVILNÍ OCHRANA
Metodický pokyn k vytváření skupin dobrovolníků
Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3
Příloha 4
Příloha 5