Dokumenty a formuláře

HLÁŠENÍ  O ČINNOSTI ZA ROK 2020
Hlášení o činnosti za rok 2020
Vysvětlivky k hlášení o činnosti
VALNÉ HROMADY 2019-2020
Volební valné hromady – požadavky
Zabezpečení valných hromad, sborů, okrsků…..
Zpráva o valné hromadě sboru
K volbám  statutárního orgánu SDH a okrsků
Příručka funkcionáře
PŘIHLÁŠKY ČLENSTVÍ K SH ČMS – od května 2018
Přihláška  členové do 18 let MLADÍ HASIČI
Přihláška členové nad 18 let
ZMĚNA STAROSTY SDH(REJSTŘÍK) – odevzdat v kanceláři OSH
Souhlas se zápisem (1x, ale ověřený podpis)
Výpis z usnesení VH  (1x)
Příloha k registračnímu listu (odevzdat 3x)
ZRUŠENÍ SDH – protokol
Přehled majetku (odevzdat každý rok po uzavření účetnictví)
Jednoduché účetnictví
Podvojné účetnictví
Stanovy a směrnice SH ČMS
SMĚRNICE (GDPR)
STANOVY SH ČMS – ÚČINNÉ  OD 1.9.2017 platné
STANOVY SH ČMS – STAV K 17.10.2014
ZMĚNA STANOV SH ČMS – 2014 (PŘEHLED)
ZAMĚŘENÍ SH ČMS NA ROK 2011
VOLEBNÍ ŘÁD SH ČMS
STATUT ODBORNÝCH RAD
STEJNOKROJOVÝ PŘEDPIS SH ČMS
Dodatek ke stejnokrojovému předpisu
Stejnokrojový předpis – prezentace
Vyznamenání, stužky
STATUT VYZNAMENÁNÍ
PREZENTACE – VYZNAMENÁNÍ
FORMULÁŘ NA OCENĚNÍ – věrnostní medaile, stužky
FORMULÁŘ NA OCENĚNÍ – vyznamenání
POJIŠTĚNÍ ČLENŮ SH ČMS
Pojištění odpovědnosti – smlouva
Pojištění odpovědnosti – smluvní ujednání
Všeobecné pojistné podmínky
Pojištění odpovědnosti – hlášení pojistné události
Pojištění odpovědnosti – jak nahlásit škodu?
POJIŠTĚNÍ ČLENŮ NAD 18 LET SH ČMS
Úrazové pojištění – smlouva
Úrazové pojištění – dodatek k pojistné smlouvě
Všeobecné pojistné podmínky
Doplňkové pojistné podmínky
Hodnocení trvalých následků
Hlášení pojistné události
Postup pro hlášení pojistné události