Ekonomika SDH

Účetní závěrka SDH a její zveřejňování Náhled Stažení
Postup zveřejňování účetní závěrky
Přílohy – jednoduché účetnictví
Přílohy – podvojné účetnictví
Peněžní deník více řádků
Jednoduché účetnictví – daňová evidence Náhled Stažení
Vzor pokladního dokladu
Postup jak podat daňové přiznání v elektronické podobě ke stažení
Vzor peněžního deníku aktualizace 2022  ke stažení

Seznam změn ve verzi 10,5 (tedy pro rok 2022):

 • Možnost exportu do XML pro nahrání do portálu Moje daně a odeslání správci daně.

Soubor slouží jako Peněžní deník pro vedení jednoduchého účetnictví SDH a obsahuje:

 • přílohu “Přehled údajů k přiznání” pro daňové přiznání
 • vlastní “Daňové přiznání”
 • list “Přehled o majetku a závazcích”
 • list “Evidence DKP” pro pomocnou evidenci drobného majetku
 • list “Pokladní doklad” pro tisk příjmových a výdajových dokladů
 • list “Výčetka” pro snadnější kontrolu pokladny
 • vzorové případy jednotlivých situací, které v SDH mohou nastat
  (před vlastním použitím tyto řádky smažte 🙂

Autor: SDH OSÍK

 

Vzor peněžního deníku aktualizace 2021 ke stažení 
Vzor peněžního deníku aktualizace 2020

Soubor slouží jako Peněžní deník pro vedení jednoduchého účetnictví SDH a obsahuje:

 • přílohu “Přehled údajů k přiznání” pro daňové přiznání
 • vlastní “Daňové přiznání”
 • list “Přehled o majetku a závazcích”
 • list “Evidence DKP” pro pomocnou evidenci drobného majetku
 • vzorové případy jednotlivých situací, které v SDH mohou nastat
  (před vlastním použitím tyto řádky smažte 🙂
Společné Náhled Stažení
Metodický pokyn od roku 2021 NOVĚ
Metodický pokyn k vedení účetnictví – 2016
Daňové záležitosti SDH