Ekonomika SDH

Účetní závěrka SDH a její zveřejňování
Postup zveřejňování účetní závěrky
Přílohy – jednoduché účetnictví
Přílohy – podvojné účetnictví
Jednoduché účetnictví – daňová evidence
Vzor pokladního dokladu
Vzor peněžního deníku aktual. 2020

Soubor slouží jako Peněžní deník pro vedení jednoduchého účetnictví SDH a obsahuje:

  • přílohu „Přehled údajů k přiznání“ pro daňové přiznání
  • vlastní „Daňové přiznání“
  • list „Přehled o majetku a závazcích“
  • list „Evidence DKP“ pro pomocnou evidenci drobného majetku
  • vzorové případy jednotlivých situací, které v SDH mohou nastat
    (před vlastním použitím tyto řádky smažte 🙂
Peněžní deník více řádků
Společné
Metodický pokyn od roku 2021 NOVĚ
Metodický pokyn k vedení účetnictví – 2016
Daňové záležitosti SDH