Rada historie

V roce  2019 začala pracovat komise, která dostala za úkol zpracovat materiály dodané ze sborů a připravit na tisk knihu

“Z historie hasičských sborů okresu Rychnov nad Kněžnou” a připravit podklady pro návrh pro vytvoření Praporu okresu.

V roce 2020 po úspěšném vydání knihy a přípravě praporu byla následně založena Rada historie, která  za svoji krátkou činnost odvedla kus práce.

 

 

Členové rady historie