Vzdělávání hasičů

na základě podnětů od jednotek SDH obcí ve věci zajištění větší informovanosti v oblasti elektromobility (prostředky s AKU pohonem) a zásazích na fotovoltaických zařízeních, byly zpracovány prezentace, které jsou již k dispozici na stránkách https://www.hasici-vzdelavani.cz/jpo/jednotky-sdh-obci> (https://www.hasici-vzdelavani.cz/jpo/jednotky-sdh-obci>) Dále zde byly umístěny Zásady protipožárního zabezpečení střešních instalací FVE a opatření požární prevence a ML 49 Bojového řádu – Trubicová fotovoltaika. Výše uvedené je … Read more

Podpora všeobecné činnosti pro Okresní sdružení hasičů v okrese Rychnov nad Kněžnou

V letošním roce jsme využili získané prostředky z podpory Královéhradeckého kraje. Cílem tohoto projektu je částečné krytí nákladů celoroční činnosti Okresního sdružení hasičů Rychnov nad Kněžnou v oblasti práce s mládeží a podpory práce sborů dobrovolných hasičů. V oblasti práce s mládeží – zajištění sportovní činnosti s mládeže, odborná příprava vedoucích a trenérů, výchova k dobrovolnictví, účelné využití volného času a předcházení patogenních vlivů … Read more