Pojištění

 

Pojištění členů kolektivů a vedoucích
Pojistná smlouva – úraz
Pojistné podmínky
Oznámení pojistné události – úraz
Pojistná smlouva – odpovědnost vedoucích
Informace – odpovědnost vedoucích
Cerfifikát o pojištění
Oznámení pojistné události – odpovědnost
Všeobecné pojistné podmínky
Zvláštní pojistné podmínky
Úrazy a pojistné události do 31.12.2017!!!
Oznámení pojistné události – úraz
Vzor oznámení pojistné události – úraz
Pojistná smlouva – úrazové pojištění
Všeobecné pojistné podmínky
Zvláštní pojistné podmínky – úraz
Jak nahlásit úraz
Oznámení pojistné události – odpovědnost
Vzor oznámení pojistné události – odpovědnost
Pojistná smlouva – pojištění odpovědnosti
Všeobecné pojistné podmínky – pojištění odpovědnosti
Zvláštní pojistné podmínky – pojištění odpovědnosti