Mladí hasiči v Bystrém se neutopí

Ve sváteční listopadový den vyrazila skupina mladých hasičů z Bystrého v Orlických horách do bazénu v Dobrušce. Zde byl pro mladé hasiče připraven základní kurs záchrany tonoucího. Mladí hasiči si nejprve osvojili teoretické informace o záchraně tonoucího. Poté využili tyto informace v praktickém výcviku. Za vedení instruktora si vyzkoušeli transport tonoucího za pomocí záchranných pomůcek i bez nich. Na závěr kursu si mladí hasiči mohli nechat zkontrolovat svůj plavecký styl a zjistit v čem nejvíce „plavou“.

Celá akce se uskutečnila v rámci projektu „Podpora rozvoje fyzické zdatnosti členů kolektivu mladých hasičů“, který byl finančně podpořen Královéhradeckým krajem. Děkujeme tímto firmě DENA Dobruška a krytému bazénu v Dobrušce za pomoc s realizací celé akce.

M.Dusílek

Vedoucí kolektivu mládeže

SDH Bystré v O.h.