Školení vedoucích mládeže – Rokytnice v O.h.

Ve dnech 3. – 5. listopadu 2017 proběhlo v Rokytnici v O.h. plánované školení vedoucích mládeže. Zúčastnilo se 30 posluchačů, kteří absolvovali nejen teoretické přednášky, ale i praktická cvičení. Na závěr všichni absolvovali přezkoušení na základě kterého jim byla potvrzena splněná kvalifikace.  21 účastníků úspěšně splnilo poprvé III. kvalifikační stupeň – minimum, 8 účastníků si zvýšilo kvalifikaci  na II. stupeň – vedoucí a jeden si kvalifikaci vedoucího prodloužil na další období.

Školení v tomto rozsahu se mohlo uskutečnit i díky finanční podpoře z grantu Královéhradeckého kraje.

Chceme tímto poděkovat Základní škole v Rokytnici v O.h. za poskytnutí prostor a personálu kuchyně za zajištění chutné stravy po celou dobu školení. Rovněž děkujeme  pracovnici záchranné služby paní Šmídové za přednášku a praktickou část z oblasti první pomocí a v neposlední řadě SDH Rokytnice v O.h za pomoc při zajištění praktické části školení.