Požární ochrana očima dětí a mládeže

Letošní soutěž bude mimořádná, vzhledem k tomu, že mimořádná situace v současnosti v celé republice je. S největší pravděpodobností proběhne pouze kolo okresní. Určitě výkresy a práce budeme chtít, ale prosím s předáním vyčkejte na normální provoz kanceláře. Budete včas informováni a děti o ceny nepřijdou. Budeme se snažit zařídit i slavnostní předání cen, i když jistě budeme improvizovat

Seminář prevence

Pozvánka Dne 4. listopadu v 9.hod. na stanici HZS v Rychnově n. K. Seminář zaměřený k získání odbornosti PREVENTISTA 3. a 2.stupně. Tento seminář je poslední možnost k prodloužení platnosti již získaných odborností. Po skončení semináře bude možnost složení zkoušek na získání odbornosti PREVENTISTA 3. a 2. stupně. Přednáší  mgr. plk. Pavel Nejtek HZS Hradec Králové Téma: všeobecné informace k činnosti preventivně výchovných techniků. Okrsky … Read more