Vzdělávání vedoucích mladých hasičů a podpora soutěžních aktivit v okrese Rychnov nad Kněžnou

V letošním roce jsme konečně mohli využít získané prostředky z podpory Královéhradeckého kraje.
V loňském roce z důvodu omezení aktivit, vzhledem k epidemiologické situaci v republice jsme plánované projekty odložili na rok 2021. V letošním roce i když stále s platícími omezeními jsme navázali na tradiční systém školení, podpořené i on line aktivitami. Jarní seminář vedoucích proběhl on line formou s využitím samo vzdělávání a zakončen vyplněním testu k obnovení odbornosti
vedoucí mládeže stupeň III a stupeň II. Vyhodnocení proběhlo 30.6.2021 na základě vyplněných on-line testů.
Následoval seminář dne 16.9.2021 za účelem informací k pořádané celookresní soutěže Závodu požární všestrannosti.
A tradiční třídenní seminář v prosinci 3.-5., který byl omezen prokázáním bezinfekčnosti ale opět byl pečlivě připraven, včetně venkovních aktivit a pomohl jistě novým vedoucím v jejich další práci s dětmi.
Dále jsme zakoupili plechovou garáž k uskladnění překážek pro sportovní činnost v okrese Rychnov nad Kněžnou. Akce se nám povedla dotáhnout do konce a skladové prostory již slouží zamýšlenému účelu.
Získaná dotace 50 000 Kč od Královéhradeckého kraje nám významně pomohla dofinancovat tyto proběhlé aktivity.

dig