Vzdělávání hasičů

na základě podnětů od jednotek SDH obcí ve věci zajištění větší
informovanosti v oblasti elektromobility (prostředky s AKU pohonem) a
zásazích na fotovoltaických zařízeních, byly zpracovány prezentace, které
jsou již k dispozici na stránkách
https://www.hasici-vzdelavani.cz/jpo/jednotky-sdh-obci>
(https://www.hasici-vzdelavani.cz/jpo/jednotky-sdh-obci>)

Dále zde byly umístěny Zásady protipožárního zabezpečení střešních instalací
FVE a opatření požární prevence a ML 49 Bojového řádu – Trubicová
fotovoltaika.

Výše uvedené je distribuováno i cestou HZS krajů.