Odznaky odbornosti


V roce 2018 získalo odznak odbornosti Preventista III. stupně 48 členů sborů a 18 členů odznak odbornosti Preventista II. stupně. 

 

Dokumenty k získání odznaku odbornosti “Preventista SDH”

Metodický pokyn
Záznam o účasti na semináři preventistů
Testové otázky
Formulář testu pro referenty prevence
Správné odpovědi k získání odznaku II. a III. stupně
Vzor osvědčení (Preventista III. a II. stupně)
Vzor osvědčení (Preventista I. stupně)
Průkaz referenta prevence