Dotace

Dotace Národní sportovní agentury – Můj klub
Dotační program Můj klub 2021 – metodický pokyn
Dotace na činnost mládeže
Dotace na MTZ a VA 2018 – metodický pokyn
Metodický pokyn k dotacím MŠMT – 2015 (včetně příloh)
Metodický pokyn k dotacím MŠMT – 2015
Účtová osnova – dotace MŠMT 2015
Tabulka – volnočasovky
Tabulka – MTZ