Přechod na elektronické dálniční známky se dotkne i hasičů

https://www.pozary.cz/clanek/238709-prechod-na-elektronicke-dalnicni-znamky-se-dotkne-i-hasicu-vozidla-do-3-5-tuny-bude-potreba-oznamit/

Přechod na elektronické dálniční známky se dotkne i hasičů, vozidla do 3,5 tuny bude potřeba oznámit

Vozidla jednotek požární ochrany s hmotností nižší, než 3,5 tuny, která byla doposud osvobozena od zpoplatnění použití pozemních komunikací pouze na základě vybavení výstražným světelným zařízením či nápisem HASIČI (nápis IČISAH zákon nezná), mohou takto využívat placené pozemní komunikace pouze do 31. ledna 2021.

Po 31. lednu 2021 již musí být vozidlo osvobozené od zpoplatnění zaevidováno v databázi Státního fondu dopravní infrastruktury.

Vozidla jednotek požární ochrany s hmotností nad 3,5 tuny jsou již v systému zavedena na základě předchozí evidence – mají tedy dosavadní palubní mýtnou jednotku. Vozidla s nižší hmotností musí být řešena individuálně zřizovatelem jednotky požární ochrany.

K podání oznámení o osvobození je nutné vyplnit příslušný PDF formulář (v příloze článku), který můžete odeslat níže uvedenými způsoby. Vaše oznámení bude zpracováno po nabytí účinnosti zákona č.13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tedy po 1. 1. 2021.

  1. Do určené datové schránky pro agendu Elektronické dálniční známky s identifikátorem ws5mh9w na webové adrese https://mojedatovaschranka.cz/.
  2. E-mailem na adresu epodatelna@edalnice.cz (elektronicky vyplněný nebo naskenovaný vyplněný PDF formulář z přílohy článku opatřený elektronickým podpisem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo si zajistíte elektronickou konverzi vytištěného a vyplněného formuláře, kterou vám opatří na úředních místech s označením Czech Point).
  3. V listinné podobě prostřednictvím provozovatele poskytujícího poštovní služby s úředně ověřeným podpisem na adresu: Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9.
  4. Pokud nemáte k dispozici přístup k internetu, můžete oznámení napsat volnou formou, kde uvedete zákonem dané náležitosti a s úředně ověřeným podpisem, případně plnou mocí, jej zašlete na adresu sídla SFDI.