Dotace

Dotace na činnost mládeže
Metodický pokyn k dotacím MŠMT – 2015 (včetně příloh)
Metodický pokyn k dotacím MŠMT – 2015
Účtová osnova – dotace MŠMT 2015
Tabulka – volnočasovky
Tabulka – MTZ