Liga hasičské mládeže 2021 – 2022

PRAVIDLA LIGY MLÁDEŽE

Liga hasičské mládeže 2021 – 2022

Propozice
Přihláška
Výsledky
Lukavice – ZPV
11.9.2021
M
D
S

 

Provoz – Uzlová štafeta
5.3.2022
Bystré – CTIF
                              23.4.2022
Houdkovice – štafeta CTIF, štafeta dvojic
7.5.2022
Rokytnice – 60 m s překážkami
                              14.5.2022
Jílovice – štafeta 4 x 60 m, požární útok
                             18.6.2022
Opočno – požární útok, štafeta
                              19.6.2022
Čánka – požární útok
                             2.7.2022
Ledce – požární útok, střelba 
                           20.8.2022
Křovice – štafeta  4 x 60 m, požární útok
                            27.8.2022