Kancelář OSH informuje

 

KONTAKT:

Soukenická 1792, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
e – mail: osh.rychnov@cmail.cz
IČO: 64225810
Číslo účtu: KB 2839571/0100

Kancelář: Jitka Martincová
Telefon: 727 857 919, 494 534 975 


 

ÚŘEDNÍ HODINY:

Pondělí 13:00 – 17:00
Středa 8:00 – 12:00     13:00 – 17:00

Schůzku mimo úřední den lze domluvit telefonicky. Prosím respektujte úřední hodiny, v ostatní dny se věnuji i jiné práci v rámci okresního sdružení.

Přístup do Evidence členů SDH pro sbory

Přístup do centrální evidence  hasičů za sbor má jeden určený, schválený člen. Přístup lze zajistit přes formulář v kanceláří OSH. Po poučení o zacházení s evidencí ohledně GDPR – ochraně osobních dat, vám přidělí kancelář přístup. V evidenci můžete měnit adresy členů, změnu jmen u žen, popřípadě doplnit tituly. Lze doplnit odbornosti, funkce a popřípadě evidovat činnost sboru během roku tj. brigády a ostatní akce.

Evidence členů a mladých hasičů

V některých sborech nezapomínejte přihlásit 18-tileté dorostence do dospělých. Pokud máte děti registrované v kolektivu mladých hasičů a další rok už je do kolektivu nenapíšete, z evidence vám vypadnou! Nad 18 let by měl vyplnit novou přihlášku již nebude evidován jako mladý hasič.

Různé důležité info

Kdo chce posílat platby – členské příspěvky na bankovní účet, tak může na účet u KB, naše č.ú.: 2839571/0100 – nezapomeňte napsat jako VS vaše Registrační číslo SDH nebo IČO a do poznámky ještě název vašeho sboru a za kolik členů platíte! A platba aby byla na našem účtu nejpozději vždy do 31. 1. daného roku!

Soutěže, oslavy a další akce SDH

Na OSH hlaste prosím termíny vašich soutěží, oslav a jiných akcí pořádaných SDH nebo i změny; uveďte datum, SDH, název soutěže, místo a čas konání (případně komu je určena – Muži, Ženy, MH) kontaktní email, propozice. Na našich internetových stránkách www.oshrychnov.cz je odkaz pod bodem „Soutěže“, kam dáváme jednotlivé pozvánky (bližší informace) všech soutěží a akcí, které nám pošlete.

Mailem nerozesíláme. V případě zaslání plakátu, pozvánky, umístíme na okresní facebook

Kontakt na SDH

Pokud máte e-mail nebo internetové stránky SDH, nahlaste na OSH, abychom vám mohli zasílat aktuální informace (z OSH, z ústředí, výhodné akce pro hasiče, zápisy z V.V. OSH a odb. rad, apod.). Pokud nemáte, tak třeba soukromou mailovou adresu kontaktní osoby SDH, kam tyto informace můžeme zasílat.