Podpora všeobecné činnosti pro Okresní sdružení hasičů v okrese Rychnov nad Kněžnou

V letošním roce jsme využili získané prostředky z podpory Královéhradeckého kraje.

Cílem tohoto projektu je částečné krytí nákladů celoroční činnosti Okresního sdružení hasičů Rychnov nad Kněžnou v oblasti práce s mládeží a podpory práce sborů dobrovolných hasičů.
V oblasti práce s mládeží – zajištění sportovní činnosti s mládeže, odborná příprava vedoucích a trenérů, výchova k dobrovolnictví, účelné využití volného času a předcházení patogenních vlivů na výchovu mládeže ve spolupráci s SDH, a školami na okrese Rychnov n. Kn. Dalším cílem je zvyšování fyzické kondice mládeže a povědomí o požární ochraně nejen členů, ale i neorganizované mládeže.
V oblasti podpory činnosti dospělých členů – zajištění sportovních postupových soutěží, zvyšování fyzické kondice členů SDH a členů jednotek obcí, zvyšování odbornosti v oblasti požární ochrany ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem, SDH a obecními úřady.

Příspěvek od Královéhradeckého kraje nám pomohl dofinancovat:

– spotřební materiál pro provoz kanceláře (např. kancelářské potřeby, úklidové a dezinfekční prostředky atd.)

– náklady spojené s provozem služebního vozidla

– částečné krytí nájmu, úhrady energií kanceláře okresního sdružení, pojištění služebního auta,

– částečné krytí nákladů spojů, (např. poštovné, internet, webové služby

– zajištění práce se seniory (např. setkávání zasloužilých hasičů a členů důchodového věku)

– částečné krytí postupové soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže ve spolupráci a hasičským záchranným sborem, této soutěže se pravidelně účastní i neorganizované a hendikepované děti

Finanční příspěvek nám umožnil neomezovat aktivity, pořádat a organizovat soutěže, uhradit provoz kanceláře.
Naše činnost v rámci okresu Rychnov nad Kněžnou podporuje činnost sborů dobrovolných hasičů okresu, pomáhá nám rozšiřovat členskou základnu, ale i širokou veřejnost seznámit s činností hasičů.

Získaná dotace 100 000 Kč od Královéhradeckého kraje nám významně pomohla dofinancovat tyto proběhlé aktivity.