Okresní kolo v požárním sportu

V sobotu 2. června 2018 proběhne v Křovicích okresní kolo soutěže v požárním sportu.

Organizační zabezpečení

Přihláška

Přihláška odevzdaná v den soutěže musí obsahovat všechny podpisy a razítko sboru.

Druhá stránka slouží pro kategorii ŽEN a MUŽŮ bez omezení věku, tj. vyplťe dle str. 4 OZ  –  5 závodníků, kteří poběží 100 m překážek a v tom pořadí, v kterém poběží.

Upozornění pro zúčastněná družstva:

Na sportoviště bude povolen vjezd vozidlům vezoucím soutěžní stroj (PS8 a PS12), ostatní využijí parkování mimo areál

V případě neuposlechnutí pokynů pořadatelů, nebude družstvo připuštěno k soutěži!!