Mladí hasiči z Bystrého se soustředili ve Sněžném

Na začátku měsíce září vyrazila třicítka mladých hasičů z Bystrého v Orlických horách do rekreačního areálu Horalka ve Sněžném, aby zde strávila tradiční víkendové soustředění. Na programu společného hasičského víkendu byla zejména příprava na zahajovací závod požárnické všestrannosti. Nemohly tak chybět uzle, otázky z požární ochrany, zdravověda, topografie a lano. Družstva mladších a starších vytvořila soutěžní trojice, které se připravovaly pod vedením svých velitelů na nedělní finále v podobě zkušební závodu. Příprava na závod byla doplněna o nácvik první pomoci včetně transportu raněných. Můžeme říci, že o pomoc některých mladých hasičů při záchraně života, se nebudeme muset bát požádat. Co by to však bylo za soustředění bez opékání buřtů? Nic! Proto ani ty v programu nechyběly. A jak se družstva připravila na závod? Ukázalo se, že podceňovat ani ty nejmenší členy družstva se nevyplácí. Své získané znalosti pak bysterská družstva zhodnotila ve skutečném zahajovacím závodě, který proběhl na začátku měsíce října v Křovicích. Zde obsadila družstva čelní příčky a vykročila tak dobře do nového ročníku hry Plamen. Celé soustředění se uskutečnilo v rámci projektu „Hasme více spolu, ne vedle sebe“, který finančně podpořila Nadace ČEZ. Bez této účinné podpory by nebylo možné celou akci v tomto rozsahu uskutečnit. Za podporu činnosti naší hasičské mládeže velmi děkujeme.

Michal Dusílek

Vedoucí kolektivu mládeže

SDH Bystré v O.h.