Ekonomika SDH

Účetní závěrka SDH a její zveřejňování
Postup zveřejňování účetní závěrky
Přílohy – jednoduché účetnictví
Přílohy – podvojné účetnictví
Jednoduché účetnictví – daňová evidence
Vzor pokladního dokladu
Vzor peněžního deníku aktual. 2018 (verze5) – seznam změn zde
Peněžní deník více řádků
Společné
Metodický pokyn k vedení účetnictví – 2016
Daňové záležitosti SDH