6.9. 2020 Slavnost všech hasičů okresu Rychnov nad Kněžnou

Dne 6.9. proběhne slavnostní setkání sborů okresu Rychnov nad Kněžnou s prapory při příležitosti žehnání praporu OSH, který

symbolicky spojuje všechny SDH v okrese. Akce se uskuteční na náměstí v Rychnově nad Kněžnou.