Plán jednání výkonného výboru

Plán jednání výkonného výboru na rok 2018

Plán práce na rok 2019

       

celkový sumář

Plán jednání výkonného výboru na rok 2018

31.10.2018 

1) Příprava výročních valných hromad SDH a obsazení delegáty VV OSH

2) Hodnocení závodu požárnické všestrannosti mladých hasičů a dorostu

3) Příprava inventur na OSH

4) Různé

5.12.2018 Mimořádné jednání VV OSH

14.12.2018

1) Seznámení se závěry  Shromáždění starostů OSH v Přibyslavi

2) Hodnocení probíhajících výročních valných hromad SDH

3) Obsazení výročních valných hromad SDH delegáty VV OSH

4) Různé

Plán jednání výkonného výboru na rok 2017

 11. ledna
Hodnocení probíhajících VVH
Obsazení výročních valných hromad SDH a okrsků delegáty VV OSH
Projednání plánu práce na rok 2017
Různé
 8. února
Hodnocení probíhajících výročních valných hromad SDH a okrsků
Obsazení výročních valných hromad okrsků delegáty VV OSH
Příprava schůzí okresních odborných rad
Příprava shromáždění představitelů SDH v Tutlekách
Různé
 1. března
Hodnocení výročních valných hromad okrsků
Příprava shromáždění představitelů SDH
Výsledky inventur na OSH
Různé
22. března
Příprava shromáždění představitelů SDH
 12. dubna
Hodnocení shromáždění představitelů SDH v Tutlekách
Stav příprav okrskových soutěží družstev
Příprava okresní soutěže mladých hasičů a dorostu
Různé
 10. května
Příprava okresní soutěže mladých hasičů
Příprava okresní soutěže dospělých a dorostu
Příprava závodu na 60 m o přeborníka okresu
Příprava krajské soutěže mladých hasičů a dorostu
Příprava krajské soutěže v požárním sportu – Hradec Králové
Seznámení se závěry řádného Shromáždění starostů OSH
Různé
 14. června
Hodnocení okresní soutěže Mladých hasičů a běhu na 60 m
Příprava krajské soutěže v požárním sportu – Hrade Králové
Zajištění účasti soutěžících a rozhodčích na krajských soutěžích
Příprava setkání ZH okresu Rychnov nad Kněžnou
Oslavy založení, určení delegátů
Různé
23. srpna
Hodnocení okresní soutěže v PS a dorostu, krajských soutěží
Příprava závodu požárnické všestrannosti
Příprava porady vedoucích MH a dorostu
Různé
 4. října
Příprava závodu požárnické všestrannosti
Příprava výročních valných hromad SDH
Různé
1. listopadu
Seznámení se závěry řádného Shromáždění starostů OSH
Příprava výročních valných hromad SDH
Obsazení výročních valných hromad SDH delegáty VV OSH
Hodnocení závodu požárnické všestrannosti
Příprava inventur
Různé
21. prosince
Hodnocení probíhajících výročních valných hromad SDH
Obsazení výročních valných hromad SDH delegáty VV OSH
Různé

 Zápisy z jednání výkonného výboru

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016