Plán jednání výkonného výboru

Plán práce na rok 2019

9.  ledna 

1) Hodnocení probíhajících výročních valných hromad SDH

2) Obsazení výročních valných hromad SDH a okrsků delegáty VV OSH

3) Projednání plánu práce VV OSH a akcí v roce 2019

4) Příprava inventur na OSH

5) Příprava školení rozhodčích soutěží mládeže

6) Různé

7. února

1) Hodnocení probíhajících výročních valných hromad SDH a okrsků

2) Obsazení výročních valných hromad SDH a okrsků delegáty VV OSH

3) Příprava jednání okresních odborných rad

4) Příprava shromáždění představitelů SDH v Bilém Újezdě

5) Různé

6.března

1) Hodnocení výročních valných hromad okrsků

2) Příprava shromáždění představitelů SDH v Bílém Újezdě

3) Výsledky inventur na OSH

4) Různé

20.března

1) Příprava materiálů pro shromáždění představitelů SDH

2) Různé

10.dubna

1) Hodnocení shromáždění představitelů SDH

2) Stav přípravy okrskových soutěží

3) Příprava porady vedoucích mládeže a okresní soutěže mladých hasičů a dorostu

4) Příprava závodu MH na 60 m o přeborníka okresu

5) Různé

15.května

1)Příprava okresní soutěže mladých hasičů a dorostu

2) Příprava okresní soutěže v požárním sportu

4) Seznámení se závěry řádného Shromáždění starostů OSH v Přibyslavi

5 ) Různé

5.června

1) Hodnocení okresní soutěže mladých hasičů a běhu na 60 m překážek

2) Hodnocení okresní soutěže v požárním sportu dospělých a soutěže dorostu

3) Zajištění účasti soutěžících a rozhodčích na krajských soutěžích

4) Příprava setkání „Zasloužilých hasičů“ OSH Rychnov nad Kněžnou

5) Různé

28.srpna

1) Hodnocení krajských soutěží

2) Příprava závodu požárnické všestrannosti MH a dorostu

3) Příprava porady vedoucích mladých hasičů a dorostu

4) Různé

2.října

1) Příprava závodu požárnické všestrannosti mladých hasičů a dorostu

2) Příprava výročních valných hromad SDH a porad starostů SDH

3) Různé

6.listopadu

1) Seznámení se závěry řádného Shromáždění starostů OSH v Přibyslavi

2) Příprava výročních valných hromad SDH a obsazení delegáty VV OSH

3) Hodnocení závodu požárnické všestrannosti mladých hasičů a dorostu

4) Příprava inventur na OSH

5) Různé

  1. prosince

Jednání VV

1) Hodnocení probíhajících výročních valných hromad SDH

2) Obsazení výročních valných hromad SDH delegáty VV OSH

3) Různé

 

Začátky jednání VV OSH jsou od 17,00 hodin. Program jednání se může měnit dle aktuální potřeby OSH v Rychnově nad Kněžnou. Změna bude oznámena písemně nebo telefonicky.

    Zápisy z jednání výkonného výboru

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016