Akce OSH

Akce organizované OSH v roce 2017

25. března
Shromáždění představitelů SDH okresu – Tutleky
22. dubna
Porada vedoucích mládeže – Opočno
10. srpna
Setkání zasloužilých hasičů okresu
5. září
Porada vedoucích mládeže – Lipovka
3. – 5. listopadu
Školení vedoucích mládeže
2. listopadu
Porada starostů SDH – Častolovice (17,00)
3. listopadu
Porada starostů SDH – Opočno (17,00)
6. listopadu
Porada starostů SDH – Rychnov nad Kněžnou (17,00)