Akce OSH

Akce organizované OSH v roce 2018

24. března
Shromáždění představitelů SDH okresu – Bolehošť
19. dubna
Porada vedoucích mládeže – HZS Rychnov nad Kněžnou
9. srpna
Setkání zasloužilých hasičů okresu
6. září
Krajský aktiv zasloužilých hasičů
13. září
Porada vedoucích mládeže – Opočno
2. listopadu
Porada starostů SDH – Častolovice (17,00)
7. listopadu
Porada starostů SDH –  HZS – Rychnov nad Kněžnou (17,00)
8. listopadu
Porada starostů SDH – Opočno (17,00)
9. – 11. listopadu
Školení vedoucích mládeže