Akce OSH

 

Plán práce 2019

9. ledna

Jednání VV

1) Hodnocení probíhajících výročních valných hromad SDH

2) Obsazení výročních valných hromad SDH a okrsků delegáty VV OSH

3) Projednání plánu práce VV OSH a akcí v roce 2019

4) Příprava inventur na OSH

5) Příprava školení rozhodčích soutěží mládeže

6) Různé

6. února

Jednání VV

1) Hodnocení probíhajících výročních valných hromad SDH a okrsků

2) Obsazení výročních valných hromad SDH a okrsků delegáty VV OSH

3) Příprava jednání okresních odborných rad

4) Příprava shromáždění představitelů SDH v Bilém Újezdě

5) Různé

16. a 23. února

Školení a přezkoušení kvalifikace Rozhodčí soutěží mládeže

28. února – Jednání odborné rady historie OSH RK od 17,00 hodin (další jednání dle potřeby)

22.-23. února Krajský seminář prevence v Poříčí

6. března

Jednání VV

1) Hodnocení výročních valných hromad okrsků

2) Příprava shromáždění představitelů SDH v Bílém Újezdě

3) Výsledky inventur na OSH

4) Různé

7. března Jednání Rady represe od 16,30 hod – stanice HZS Dobruška)

11. března Jednání Rady prevence v 16,30 hod v kanceláři OSH RK

18. března Jednání Rady mládeže v hasičské zbrojnici v Lukavici 

18. března – Jednání vnitro-organizační rady OSH RK od 17,00 hodin 

20. března

Jednání VV

1) Příprava materiálů pro shromáždění představitelů SDH

2) Různé

23. března

Shromáždění představitelů SDH okresu v Rychnově nad Kněžnou v Bilém Újezdě

30. března – Obnova a kvalifikace vedoucích MH v 8,30

5. dubna-školení hospodářů SH ČMS (účast Martincová J.)

 a celorepubliková porada vedoucích ORM (účast – Ptáček O.)

6. dubna – školení funkcionářů SH ČMS Přibyslav (účast Netík J., Martincová J.)

10. dubna

Jednání VV

1) Hodnocení shromáždění představitelů SDH

2) Stav přípravy okrskových soutěží

3) Příprava porady vedoucích mládeže a okresní soutěže mladých hasičů a dorostu

4) Příprava závodu MH na 60 m o přeborníka okresu       

5) Různé

11. dubna Porada vedoucích MH HZS RK v 16,30

13. dubna – Shromáždění starostů OSH SH ČMS Přibyslav

15. května

Jednání VV

1)Příprava okresní soutěže mladých hasičů a dorostu

2) Příprava okresní soutěže v požárním sportu

4) Seznámení se závěry řádného Shromáždění starostů OSH v Přibyslavi

5 ) Různé

16. května Jednání Rady represe od 16,30 hod kancelář OSH RK

23. května – Slavnostní předání cen, vyhodnocení POODM 2019 + rada prevence HZS Rychnov nad Kněžnou

 24.-26. května

Okresní kolo hry PLAMEN (pátek-neděle) v Pohoří (není 100%)

1. června Okresní kolo v PS Vrbice

5. června

Jednání VV

1) Hodnocení okresní soutěže mladých hasičů a běhu na 60 m překážek

2) Hodnocení okresní soutěže v požárním sportu dospělých a soutěže dorostu

3) Zajištění účasti soutěžících a rozhodčích na krajských soutěžích

4) Příprava setkání „Zasloužilých hasičů“ OSH Rychnov nad Kněžnou

5) Různé

20. června – Jednání vnitro-organizační rady OSH RK od 17,00 hodin

25. června Jednání Odborné rady mládeže v 16,30 OSH RK

20. -27. července Letní tábor Soptíkovo táboření – Plasnice Rada prevence

8. srpna – Aktiv ZH

28. srpna

Jednání VV

1) Hodnocení krajských soutěží

2) Příprava závodu požárnické všestrannosti MH a dorostu

3) Příprava porady vedoucích mladých hasičů a dorostu

4) Různé

5. září Porada vedoucích MH (Opočno) v 16,30 hod

2. října

Jednání VV

1) Příprava závodu požárnické všestrannosti mladých hasičů a dorostu

2) Příprava výročních valných hromad SDH a porad starostů SDH

3) Různé

5. října ZPV

8. října Jednání Rady mládeže kancelář OSH v 16,30 hod

19. října 2019 sobota 8,00 jednání ORP, od 9,00 hod seminář Rady prevence

1. a 3. listopadu Školení vedoucích MH v Rokytnici v Orl. horách

 6. listopadu

Jednání VV

1) Seznámení se závěry řádného Shromáždění starostů OSH v Přibyslavi

2) Příprava výročních valných hromad SDH a obsazení delegáty VV OSH

3) Hodnocení závodu požárnické všestrannosti mladých hasičů a dorostu

4) Příprava inventur na OSH

5) Různé

8. listopadu – Porada starostů SDH k VVH-ČASTOLOVICE  17,00 hodin

14. listopadu – Porada starostů SDH k VVH-OPOČNO  17,00 hodin

15. listopadu – Porada starostů SDH k VVH- HZS Rychnov n. K.  17,00 hodin

21. listopadu – Jednání vnitro-organizační rady OSH RK od 17,00 hodin

21. listopadu Jednání Rady represe od 16,30 hod kancelář OSH RK

12. prosince – Vánoční setkání ZH

13. prosince

Jednání VV

1) Hodnocení probíhajících výročních valných hromad SDH

2) Obsazení výročních valných hromad SDH delegáty VV OSH 

3) Různé

Začátky jednání VV OSH jsou od 17,00 hodin. Program jednání se může měnit dle aktuální potřeby OSH v Rychnově nad Kněžnou. Změna bude oznámena písemně nebo telefonicky.