Dokumenty a formuláře

HLÁŠENÍ 
HLÁŠENÍ O ČINNOSTI ZA ROK 2019
Valné hromady 2019-2020
Volební valné hromady – požadavky
Zabezpečení valných hromad, sborů, okrsků…..
Zpráva o valné hromadě sboru
K volbám  statutárního orgánu SDH a okrsků
Příručka funkcionáře
Přihláška členství k SH ČMS od května 2018
Přihláška  členové do 18 let MLADÍ HASIČI
Přihláška členové nad 18 let
Změna starosty SDH (rejstřík) odevzdat v kanceláři OSH
Souhlas se zápisem
Výpis z Usnesení VH
Příloha k registračnímu listu
Stanovy a směrnice SH ČMS
SMĚRNICE (GDPR)
STANOVY SH ČMS – ÚČINNÉ  OD 1.9.2017
STANOVY SH ČMS – STAV K 17.10.2014
ZMĚNA STANOV SH ČMS – 2014 (PŘEHLED)
ZAMĚŘENÍ SH ČMS NA ROK 2011
VOLEBNÍ ŘÁD SH ČMS
Vyznamenání, stužky
STATUT VYZNAMENÁNÍ
PREZENTACE – VYZNAMENÁNÍ
FORMULÁŘ NA OCENĚNÍ věrn. medaile, stužky
FORMULÁŘ NA OCENĚNÍ – vyznamenání 

https://www.dh.cz/images/Dokumenty/Vnitroorganizacni/Veznamenani/Nvrh-na-udlen-ocenn-SH-MS.pdf

STATUT ODBORNÝCH RAD
STEJNOKROJOVÝ PŘEDPIS SH ČMS
Dodatek ke stejnokrojovému předpisu
Stejnokrojový předpis – prezentace
Vysvětlivky k hlášení o činnosti
Pojištění členů SH ČMS
Pojištění odpovědnosti – smlouva
Pojištění odpovědnosti – smluvní ujednání
Všeobecné pojistné podmínky
Pojištění odpovědnosti – hlášení pojistné události
Pojištění odpovědnosti – jak nahlásit škodu?
                –    Pojištění členů  nad 18 let SH ČMS   
Úrazové pojištění – smlouva
Úrazové pojištění – dodatek k pojistné smlouvě
Všeobecné pojistné podmínky
Doplňkové pojistné podmínky
Hodnocení trvalých následků
Hlášení pojistné události
Postup pro hlášení pojistné události
ZRUŠENÍ SDH

 

Souhlas se zápisem do spolkového rejstříku SDH se zápisem do spolkového rejstříku