Odznaky odbornosti

36 členů sborů získalo odznak odbornosti Preventista III. stupně, 19 členů odznak odbornosti Preventista II. stupně

Odznak odbornosti „Preventista“
Metodický pokyn
– Záznam o účasti na semináři preventistů
Testové otázky
 – Formulář testu pro referenty prevence
Správné odpovědi k získání odznaku II. a III. stupně
– Vzor osvědčení (Preventista III. a II. stupně)
– Vzor osvědčení (Preventista I. stupně)
– Průkaz referenta prevence