Pro vedoucí

Věkové hranice MH a dorostu platné pro soutěžní ročník 2017 – 2018
Měření a kontroly materiálu používaného při soutěžích mládeže
Vzdělávání vedoucích mládeže
Témata samostatných prací – přezkoušení vedoucích mládeže
Kurs pro hlavní vedoucí táborů
Směrnice letních škol instruktorů
Informace k Letním školám instruktorů 2017
Malé Svatoňovice (22.7. – 5.8.2017) – organizační pokyny
Malé Svatoňovice (22.7. – 5.8.2017) – přihláška
Jánské Koupele (29.7. – 12.8.2017) – organizační pokyny
Jánské Koupele (29.7. – 12.8.2017) – přihláška
Seznam vedoucích mládeže okresu