Rada mládeže

Odborná rada mládeže se zaměřuje na organizaci práce s kolektivy mladých hasičů a dorostu ve sborech dobrovolných hasičů.

Zabývá se také organizováním soutěží mládeže a dorostu, přípravou vedoucích mladých hasičů a rozhodčích mládeže.

💡 

V roce 2016 působilo ve sborech okresu 884 mladých hasičů a hasiček. Dále v těchto sborech působilo 30 členů do 6 let. Mladí hasiči a dorostenci byli zařazeni do 73 soutěžních družstev.  49 soutěžních družstev se zapojilo do celoroční činnosti. 

Do celoroční činnosti se v roce 2016 zapojilo i 7 jednotlivkyň a jednotlivců.

 💡

Mladí hasiči okresu se v roce 2016 zúčastnili 206 jednodenních akcí a 37 vícedenních akcí. Sbory okresu uspořádaly v roce 2016 10 letních a 2 zimní tábory.

Mladí hasiči se v roce 2016 sešli na 1 630 pravidelných schůzkách.

Činnost kolektivů mládeže okresu Rychnov nad Kněžnou je finančně podporována Královéhradeckým krajem

 💡

V okrese působí 33 rozhodčích mládeže II. stupně.

 💡

Vedoucím rady je p. Otto Ptáček z SDH Opočno

Členové okresní odborné rady mládeže

Jiří Řeháček (rozhodčí)
SDH Častolovice
724 291 553
Michal Dusílek (vzdělávání, Liga mládeže)
SDH Bystré
606 561 071
Luboš Chocholouš (soutěže)
SDH Kvasiny
737 554 640
Jadviga Novotná (organizace)
SDH Val
724 823 770
Lenka Palečková (odbornost MH, Plamen)
SDH Lukavice
Otto Ptáček (vedoucí rady, technika)
SDH Opočno
Kamila Zemanová (vzdělávání, vedoucí)
SDH Lukavice
603 709 174

 💡

Termíny zasedání odborné rady v roce 2017

  16. března      6. června     10. října

 💡

Zpráva o činnosti OORM pro rok 2014
Zpráva o činnosti OORM pro rok 2013
Zpráva o činnosti OORM pro rok 2012
Zpráva o činnosti OORM pro rok 2011
Zpráva o činnosti OORM pro rok 2010
Zpráva o činnosti OORM pro rok 2009
Archiv dokumentů (2008 – 2009)