Ekonomika SDH

Účetní závěrka SDH a její zveřejňování

Postup zveřejňování účetní závěrky
Přílohy – jednoduché účetnictví
Přílohy – podvojné účetnictví
 
Jednoduché účetnictví – daňová evidence
Vzor pokladního dokladu
Vzor peněžního deníku aktual. 2018 (verze5)
Peněžní deník více řádků

Seznam změn ve verzi 5:

 • Verze Daňového přiznání pro rok 2018 = vzor č.28 (pravděpodobně nepodstatné 🙂
 • Přidány kontroly na list Deník:
  – zadání pouze jedné hodnoty do Pokladny a Banky
  – kombinace Klasifikace a Označení
  – vyrovnanost Průběžných položek
  – v případě zjištěné chyby se červeně podbarví první sloupec s číslem řádku– druh chyby je vidět ve sloupcích úplně vpravo
  – rozdíl příjmů a výdajů je na desetinná místa
 • V Tisku deníku provedeny úpravy:
  – zobrazeny desetinná místa ve sloupcích bankovních pohybů
  – přidán varovný text v případě nesrovnalosti Příjmů a Výdajů
  – rozdíl příjmů a výdajů je na desetinná místa
 • Do Povolených hodnot Označení doplněna * (hvězdička 🙂
 • Vytvořen nový list Historie verzí, aby byl trochu přehled, co je nového 🙂

Soubor slouží jako Peněžní deník pro vedení jednoduchého účetnictví SDH a obsahuje:

 • přílohu „Přehled údajů k přiznání“ pro daňové přiznání
 • vlastní „Daňové přiznání“
 • list „Přehled o majetku a závazcích“
 • vzorové případy jednotlivých situací, které v SDH mohou nastat
  (před vlastním použitím tyto řádky smažte 🙂

Ať slouží ku prospěchu,
Michal Zölfl

Společné
Metodický pokyn k vedení účetnictví – 2016
Daňové záležitosti SDH