Ekonomika SDH

Účetní závěrka SDH a její zveřejňování

Postup zveřejňování účetní závěrky
Přílohy – jednoduché účetnictví
Přílohy – podvojné účetnictví
Jednoduché účetnictví
Vzor pokladního dokladu
Vzor peněžního deníku
Společné
Metodický pokyn k vedení účetnictví – 2016
Daňové záležitosti SDH